Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ blog KTMT ʘ‿ʘ Từ bây giờ chúng tôi sẽ là kipalog.com !

Giới Thiệu về Script Loader Trong Js

I.Script loader là gì và tại sao lại cần nó

Trong javascript, khi cần include một thư viện, hay một module từ ngoài vào, chắc hản mọi web developer đều nghĩ ngay đến việc include vào html:

include direct - include.html
1
 <script src="http://yourhost/script.js" ></script>

Vậy include trực tiếp script tag vào html có gì không tốt?

 • Block việc render GUI của web browser: Cơ chế render của web browser là render tuần tự, đi từ trên xuống dưới.Chính vì thế mà khi gặp script tag thì đầu tiên là web browser phải download về, sau đó parse và execute script đó , sau đó mới render những thứ tiếp theo. Việc này làm cho việc render nội dung web sẽ bị block lại . Thử hình dung bạn sử dụng thư viện ember.js, thư viện này sau khi minified lại có dung lượng khoảng 200kb, bạn download từ cdn về mất 1.5s, bạn render mất 0.5s nữa, tổng cộng đã mất 2s, là một con số không nhỏ.

 • Khi qui mô của web lớn lên, đặc biệt tại thời điểm mà các framework mvc cho js nở rộ như hiện nay với ember, backbone hay angular và việc phát triển bùng phát của single-page web app(những application viết chủ yếu bằng javascript) thì việc quản lý chặt chẽ thư viện, module nào có dependency ra sao, nên được load vào thời điểm nào là hết sức quan trọng

Để giải quyết vấn đề đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một khái niệm gọi là script loader. Script loader chỉ đơn giản là chuyển việc load script từ html vào một cái script js chỉ chuyên làm nhiệm vụ “load” các dependent scripts. “load” bằng cách nào thì rất đơn giản, chỉ là tạo ra một script tag, gán source và insert vào dom. Việc này khác việc include script bằng html là nó không block UI, nó chỉ đơn thuần là request đến server chứa script cần load thông qua XHR, lấy kết quả về, và eval đoạn script đó.

Ví dụ về script loader:

script loader demo - loader.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(function(){
 var scList = new Array();
 scList[0] = 'http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/0.2.0/ace.js';
 scList[1] = 'http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/alloy-ui/1.0.1/aui-min.js';
 scList[2] = 'http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/barman/0.2.2/barman.min.js';
 var len = scList.length;
 for (var i=0; i<len; i++) {
  var script = document.createElement('script');
  var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];
  script.src = scList[i];
  firstScript.parentNode.insertBefore(script, firstScript);
 }
})()

Và kết quả đạt được là:

 1. Load script trực tiếp vào html tag images

 2. Load script thông qua loader images

Có được kết quả trên là vì đưa việc loading js vào trong script giúp cho ta có thể load các module đó asynchronousi thông qua XHR(ajax), và nhờ đó rút ngắn được thời gian load + render Như vậy là ta đã giải quyết được bài toán thứ nhất, tuy nhiên có một vấn đề là để load được một module thông qua script loader thì module đó bắt buộc phải tuân theo một qui chuẩn nào đó để giúp qui định về thứ tự load, và dependency. Để giải quyết vấn đề đó, đồng thời cũng để giải quyết vấn đề thứ hai đã nêu ở trên chúng ta sẽ đưa ra khái niệm AMD

II AMD

AMD là viết tắt của Asynchronous Module Definition, là một qui chuẩn của javascript dành cho việc load các script/module và các dependency của chúng từ ngoài vào một cách không đồng bộ (asynchronously).

Thực tế gọi là một qui chuẩn, nhưng AMD chỉ đơn thuần qui định 2 rule cơ bản:

 • Interface cho hàm define()
define define.js
1
 define(id?, dependencies?, factory);
 • param id: qui định id của module được load vào, [?] là do param này là optional, có thể bỏ qua
 • param dependencies: là 1 array các module dependency của module được load vào, param này cũng là optional
 • param factory: là đoạn script dùng để initialze cho module sẽ được load vào. factory() sẽ chỉ được execute một lần , và nếu factory() có return value thì return value này nên được export ra ngoài để có thể sử dụng lại ở trong các script khác

Một ví dụ đơn giản cho AMD interface:

amd if - amd.js
1
2
3
4
5
6
7
define(["alpha"], function (alpha) {
 return {
  verb: function(){
   return alpha.verb() + 2;
  }
 };
});
 • Property amd cho hàm define: Function define nên có property tên là amd. Việc này giúp tránh conflict khi module của bạn đã có một function tên là define, và trong property này sẽ định nghĩa là module của bạn có cho phép nhiều version trên cùng một document không ( khi module của bạn đã conform theo AMD, thì chắc chắn trong hàm require phải có đoạn check là đã có property này hay chưa và check giá trị của nó).
amd - amd.js
1
2
3
define.amd = {
 multiversion: true
};

Nói đến đây thì chấc sẽ có bạn thắc mắc, hoặc chưa hiểu rõ use case của cái AMD này như thế nào, nó được dùng ở đâu, ở script loader, ở module, hay ở dom. Câu trả lời là AMD sẽ được dùng ở script loader và ở module. Cụ thể hơn là trong module của bạn, nếu bạn muốn module đó được load async thông qua script loader, mà script loader đó lại load theo chuẩn AMD, thì đương nhiên module của bạn cũng sẽ phải conform theo AMD, bằng cách là có hàm define() trong module, và có property amd của hàm define. Còn script loader bản thân cũng là một module, thì tất nhiên cũng phải tuân theo AMD.

Một cách ngắn gọn, giả sử bạn có một module X

module - module.js
1
2
3
4
X = (function() {
 var prop = {};
 return prop;
})()

Bạn muốn module đó nói với bên ngoài là: tao lã X, tao có các dependency là Y, Z, khi init tao thì mày làm thế này, thế này nhé thì bạn sẽ làm theo AMD api theo cách như sau:

module with amd module.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X = (function() {
 var prop = {};
 prop.define = function(name, deps, callback) {
 }

 callback = function() {//do something to init here}
 prop.define.amd = {multiversion: true}

 return prop;
})()

Và khi script loader nhìn vào cái define của bạn, nó sẽ biêt nên làm thê nào. Rất đơn giản phải không.

III Các scriptloader nổi tiếng và việc áp dụng AMD đang ở đâu

Hiện nay, có một số script loader nổi tiếng như:

 • YepNope: http://yepnopejs.com/
 • RequireJs: http://requirejs.org/docs/
 • Headjs: https://github.com/headjs/headjs
 • CurlJs: https://github.com/cujojs/curl Ngoài ra trong bộ toolkit nổi tiếng Dojo cũng có sử dụng script loader

Trong những script ở trên thì có requirejs và curljs là sử dụng AMD, còn lại 2 script còn lại là yepnope và headjs thì không. Về số lượng được sử dụng nhiều nhất thì có lẽ là requirejs.

Hiện tại các module nổi tiếng thì không phải module nào cũng conform theo AMD. Theo mình biết thì hiện tại có jQuery là support AMD internally, còn lại thì phần nhiều các module nổi tiếng khác như backbone, ember, angular đểu không support AMD internally. Để sử dụng các module này với một script loader theo chuẩn AMD như require.js thì bạn đơn giản chỉ cần viết lại hàm define tại app của bạn, ví dụ như trong trường hợp của backbone:

backbone with amd - bbamd.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
require.config({
 paths: {
  jquery: 'libs/jquery/jquery',
  underscore: 'libs/underscore/underscore',
  backbone: 'libs/backbone/backbone'
});

require([
  // Load our app module and pass it to our definition function
  'app',
  ], function(App){
   // The "app" dependency is passed in as "App"
   App.initialize();
  }
);

Vậy tại sao AMD có rất nhiều merit như thê mà một số module nổi tiêng lại bỏ qua việc conform theo AMD, ví dụ tiêu biểu nhất là emberjs. Theo như Tom Dale, một trong những creator của emberjs thì AMD yêu cầu quá nhiều HTTP request, bởi vì để conform theo AMD thì script phải chia ra thành nhiều module, nhiều file. Ngoài ra thì AMD cũng yêu cầu toàn bộ module phải wrap trong một function (factory()), việc này có thể ok với một số người nhưng cũng sẽ gây khó chịu với một số người khác. Và cuối cùng là một số build tool hiện tại (ví dụ như Grunt https://github.com/cowboy/grunt) hỗ trợ rất tốt cho việc quản lý dependency và version rồi, thế nên việc conform cấu trúc code của mình theo một cái có sẵn như AMD là không cần thiết.

IV Kết luận

Script loader đã và đang trở thành một kĩ thuật không thể thiếu trong việc tạo ra một responsive web app, giúp rút ngắn thời gian load và render js. Cộng với việc AMD ra đời chúng ta đang thấy ecmascript, cụ thể hơn là javascript đang có những nỗ lực trở nên mature hơn, để có thể trở thành ngôn ngữ mà developer có thể cảm thấy thoải mái khi phát triển và khi scope của application bị phình to ra. Tại version ecma hiện tại (ECMA-262) thì vẫn chưa có một qui chuẩn nào cho việc load script theo module và dependency, tuy nhiên chúng ta có thể hy vọng về điều này trong một thời gian gần.

Comments

Copyright © 2015 kỹ thuật máy tính